Biała lista w Excelu

Szkolenia i makra

Program szkolenia MS Excel dla firm

Zakres szkolenia dostosowywany jest do potrzeb uczestników. Osoby wytypowane do szkolenia wypełniają ankietę, na podstawie której określamy poziom zaawansowania. Według tego poziomu łączymy uczestników w grupy szkoleniowe.

Dodatkowo bierzemy pod uwagę sugestie przyszłych uczestników szkolenia co do jego zakresu. Każdy uczestnik może wypełnić formularz z listą proponowanych modułów, wybierając te, które chciałby, aby pojawiły się w programie szkolenia.

Dostosowujemy program do pełnionych funkcji uczestników szkolenia. Możemy przygotować program dla pracowników:

 • finansów,
 • marketingu,
 • kadr,
 • administracji i innych.

Excel w finansach

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych dla komórek finansowych:

 • controlling,
 • planowanie i budżetowanie,
 • księgowość,
 • analizy i inne.


Szkolenia te prowadzi trener, który należy do międzynarodowego stowarzyszenia księgowych i finansistów - ACCA. Zobacz informacje o trenerze.


Szkolenia powiązane z rozwiązaniami dla firm

Oferujemy również bardzo efektywne szkolenia połączone z usprawnieniem obecnie stosowanych lub stworzeniem nowych narzędzi. Przykłady prezentujemy w zakładce "Rozwiązania dla firm".

Najpierw dokonujemy modyfikacji istniejących plików excelowych. Następnie prowadzimy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobywają umiejętności pozwalające na dokonanie modyfikacji.

Po ukończeniu szkolenia pracownicy będą mogli sami usprawniać procesy w pozostałych obszarach.


Czas trwania szkolenia

Czas trwania szkolenia również dostosowujemy do wytycznych klientów. Proponujemy jednak, aby szkolenie trwało trzy dni po sześć godzin zegarowych każdego dnia. Dwa pierwsze dni to nauka nowych umiejętności na przykładach. Trzeci dzień jest poświęcony ćwiczeniom i utrwaleniu materiału.


Miejsce szkolenia

Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta na komputerach uczestników szkolenia.


Materiały

Każdy z uczestników otrzymuje specjalnie opracowane dla danego szkolenia materiały.


Wielkość grupy szkoleniowej

Optymalna liczba uczestników szkolenia mieści się w przedziale od 4 do 8 osób, co zapewnia indywidualne podejście.


Terminy i Godziny

Terminy ustalane są z klientem. Szkolenia mogą odbywać się w weekendy.


Certyfikaty

Każdy z uczestników otrzymuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.


Nauka po szkoleniu

Przez 3 miesiące uczestnicy otrzymują emailem ćwiczenie oraz link do videoporadnika, który pomoże je wykonać.


Cena

Szkolenie  3 dniowe  2 dniowe powiązane z rozwiązaniami
Liczba godzin 18 h 16 h według potrzeb
Cena szkolenia 4 900 PLN 3 900 PLN według wyceny

    
W cenę szkolenia wliczono:

 • intensywne 2 lub 3 dniowe szkolenie
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • wsparcie poszkoleniowe - video poradniki
 • pomoc w trakcie szkolenia w rozwiązywaniu bieżących problemów

Jak zacząć?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

Jeśli firma, w której pracujesz mogłaby być zainteresowana takim szkoleniem, prześlij do nas kontakt do osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników.

 

 
2020 © INTELARI.PL     Wszelkie prawa zastrzeżone